PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
Axa prioritară 1 - Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
PROIECT POSDRU/19/1.3/G/27639
"Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă"